danas je 28.11.2023

Input:

Agencija za privremeno zapošljavanje i uvjeti rada

4.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.15.1.1 Agencija za privremeno zapošljavanje i uvjeti rada

Ivan Vidas, mag. oec.

Sukladno članku 44. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23) agencija za privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu: agencija) je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu (korisnik) za privremeno obavljanje poslova.

Dakle, agencija nije administracija radnika već poslodavac radnika i ugovaratelj obavljanja poslova radnika kod korisnika. Obveze agencije prema ustupljenim radnicima, kao i odnos korisnika i radnika uređene su odredbama članaka 44.-52. Zakona o radu.

Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za rad. Dakle, potrebno je ispunjenje uvjeta registracije djelatnosti za obavljanje takvih poslova te zatražiti prijavu u evidenciju agencija pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (dalje: ministarstvo) u pisanom obliku.

Uz prijavu u evidenciju, agencija mora dostaviti dokaz da je registrirana prema posebnom propisu. O prijavi u evidenciju, ministarstvo izdaje potvrdu koja sadrži broj pod kojim je agencija upisana i datum upisa u evidenciju, dok je