danas je 25.6.2021

Input:

Agencija za privremeno zapošljavanje i ugovor o ustupanju radnika

9.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.11.1.2 Agencija za privremeno zapošljavanje i ugovor o ustupanju radnika

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Sukladno članku 44. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje u tekstu ZOR) agencija za privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu: agencija) je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu (korisnik) za privremeno obavljanje poslova. Dakle, agencija nije administracija radnika već poslodavac radnika i ugovaratelj obavljanja poslova radnika kod korisnika. Obveze agencije prema ustupljenim radnicima, kao i odnos korisnika i radnika uređene su odredbama članaka 44.- 52. ZOR-a.

Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za rad. Dakle, potrebno je ispunjenje uvjeta registracije djelatnosti za obavljanje takvih poslova te zatražiti prijavu u evidenciju agencija pri ovom Ministarstvu u pisanom obliku. Uz prijavu u evidenciju, agencija mora dostaviti dokaz da je registrirana prema posebnom propisu. O prijavi u evidenciju, ministarstvo izdaje potvrdu koja sadrži broj pod kojim je agencija upisana i datum upisa u evidenciju, dok je agencija dužna u pravnom prometu, u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i ugovoru navesti broj pod kojim je upisana u evidenciju ministarstva.

Ugovor o ustupanju radnika je ugovor kojim jedan poslodavac ustupa radnika drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova. Ovaj institut uveden je prije svega radi ostvarivanja što veće fleksibilnosti u području radnih odnosa, i samim time poticanja što veće mogućnosti različitih oblika zapošljavanja radnika.

Ustupljeni radnik je radnik kojeg agencija zapošljava radi ustupanja korisniku, odnosno poslodavcu. Da bi došlo do sklapanja ugovora o ustupanju radnika agencija treba raspolagati radnicima koje će ustupati korisnicima. Do radnika koje će ustupati dolazi sklapanjem ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova. Taj ugovor agencija s radnikom može sklopiti na određeno ili neodređeno vrijeme. Dakle, ugovor o ustupanju radnika regulira pravni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i korisnika, odnosno osobe kojoj se radnik ustupa, a pravni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika kojeg se ustupa regulira ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova.

Agencijski rad (privremeno zapošljavanje, „unajmljivanje (lizing) radnika”) jedan je od novih oblika zapošljavanja koji zamjenjuje standardni radni odnos, s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, u prostorima poslodavca. Agencije su postale stalni poslodavci, umjesto pukih posrednika. Posebnost agencijskog rada ogleda se u tome da se odnos proširuje te više nije dvostran kao u odnosu radnik - poslodavac, već uvođenjem agencije on postaje trostran. Time se povećava kompleksnost odnosa. Naime, radnika zapošljava agencija za privremeno zapošljavanje, dakle agencija je poslodavac. No, radnik ne obavlja posao za poslodavca kao u klasičnom radnom odnosu, već ga agencija ustupa korisniku, odnosno poslodavcu za kojeg radnik stvarno obavlja posao, već se iz nazivlja očituje složenost ovakvog načina zapošljavanja i pitanje prava i odgovornosti sudionika međusobno.

Kod rada putem agencija za privremeno zapošljavanje riječ je „o radnom odnosu u kojem sudjeluju tri subjekta.” Jedan od njih je radnik u radnom odnosu s agencijom, kao drugim subjektom. Radnik obvezu rada ne izvršava prema agenciji, nego prema trećem subjektu, korisniku kojem ga je agencija