danas je 24.7.2024

Input:

Nova neto osnovica za izračun naknade za bolovanje na teret HZZO-a

4.7.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.13.1.2 Nova neto osnovica za izračun naknade za bolovanje na teret HZZO-a

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti (u nastavku: bolovanje) zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti određuje se od osnovice osiguranja za određene slučajeve bolovanja propisane Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23; dalje: ZOZO) i Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 152/22).

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: PNR) utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite (izabrani doktor obiteljske/opće medicine i zdravstvene zaštite žena).

Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite utvrđuje dužinu trajanja PNR osiguranika ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem i medicinskom indikacijom odnosno ovisno o drugim razlozima privremene spriječenosti za rad.

Dakle, za utvrđivanje početka ili prestanka privremene nesposobnosti za rad isključivo je nadležan izabrani doktor.

Razdoblje PNR za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u skladu sa