danas je 29.2.2024

Input:

Isplata neoporezivih naknada radnicima u graditeljstvu

28.12.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.24.2.1 Isplata neoporezivih naknada radnicima u graditeljstvu

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

S obzirom na primjenu kolektivnog ugovora za graditeljstvo, a vezano uz plaću za 11. mjesec te isplate u 12. mjesecu, zanima me može li se radnicima isplatiti neoporezivo nagrada poslodavca u iznosu do 7.500,00 kn godišnje i božićnica (uskrsnica, regres) do 5000.00, 00 kn neoporezivo godišnje ili ne? Odnosno, koje vrste neoporezivih isplata možemo isplaćivati radnicima?

Člankom 9. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) propisani su primici na koje se ne plaća porez na dohodak te je, između ostalog, propisano da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, do propisanih iznosa te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

Nadalje, u skladu s odredbama članka 21. stavka 1. točke 1. podtočke b) Zakona, primici po osnovi