danas je 24.7.2024

Input:

Dnevnice za rad na terenu u 2024. godini

6.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.09.1.1 Dnevnice za rad na terenu u 2024. godini

Ivan Vidas, mag. oec

.

Pravo radnika na dnevnice za rad na terenu te dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, ne predstavljaju prava radnika koja proizlaze iz Zakona o radu, već se ista utvrđuju drugim izvorima radnog prava kao npr. kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ugovorom o radu ili pak autonomnom odlukom poslodavca o pravima i isplatama dnevnica.

U slučaju da pravo radnika na dnevnice nije utvrđeno nekim od izvora radnog prava, radnik to pravo niti ne ostvaruje, odnosno isto ovisi isključivo o odluci samog poslodavca.

Potrebno je napomenuti da ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

Dnevnica za rad na terenu predstavlja nadoknadu troškova koji nastaju kada radnik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice, vodeći pritom brigu o tome da je udaljenost između sjedišta poslodavca, ili izdvojene poslovne jedinice ili uobičajenog boravišta odnosno prebivališta radnika i mjesta službenog puta veća od 30 km.

Najčešće se isplaćuje za poslovne aktivnosti radnika koje se ne mogu obavljati u