danas je 24.7.2024

Input:

Sklapanje ugovora za sezonske poslove

6.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.11.1.2 Sklapanje ugovora za sezonske poslove

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o radu uvedena je definicija posla koji se obavlja sezonski, s naznakom bitnih obilježja takve vrste rada i naznakom djelatnosti u kojima se u pravilu pojavljuje.

Također, izmjene i dopune Zakona o radu omogućile su sklapanje ugovora o radu za stalne sezonske poslove na neodređeno vrijeme i predviđaju fleksibilne mogućnosti dogovora radnika i poslodavca o međusobnim pravima i obvezama za vrijeme privremenog prekida u obavljanju sezonskih poslova.

S obzirom da i dalje ostaje mogućnost sklapanja ugovora na određeno vrijeme, a kako bi se spriječila moguća zlouporaba sklapanja ugovora o radu za stalne sezonske poslove u cilju izbjegavanja ograničenja koja su propisana za ugovore o radu koji se sklapaju na određeno vrijeme, propisano je da se takva vrsta ugovora može sklopiti samo ako godišnja razdoblja povećane potrebe za poslom koji se obavlja kao sezonski posao, u određenim dijelovima kalendarske godine ne traju duže od ukupno devet mjeseci.

Da bi došlo do pravilne primjene odredbi Zakona o radu, odnosno da bi poslodavac s radnikom sklopio ugovor o radu za stalne sezonske poslove, mora se raditi o poslodavcima kojima se zbog sezonskog obilježja poslovanja poslovna aktivnost smanjuje ili povećava u određenim godišnjim razdobljima.

Stoga, ukoliko se obujam posla nekog poslodavaca povećava u skladu s intenzitetom poslovnih aktivnosti zbog utjecaja ljetne/zimske sezone, takav poslodavac bi mogao sklapati ugovore o radu za stalne sezonske poslove.

Skrećemo pozornost kako je izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je