danas je 20.6.2024

Input:

Isplata regresa za godišnji odmor

4.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.11.1.1 Isplata regresa za godišnji odmor

Ivan Vidas, mag. oec

.

Zakonodavni okvir uređenja prava na godišnji odmor predstavlja Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23, dalje u tekstu: ZOR), koji određuje minimalne zahtjeve i pravila kojih se poslodavac mora pridržavati kod određivanja ovog prava. Nadalje, problematika godišnjih odmora uređena je te regulirana i kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, kao i samim ugovorima o radu.

Godišnji odmor određuje se za svaku kalendarsku godinu.

Radnik koji se prvi puta zaposli stječe pravo na "puni" godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavaca.

Iznimku od navedenog predstavlja situacija kada radniku prestaje radni odnos, tada će za tu kalendarsku godinu ostvariti pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, bez obzira na duljinu trajanja radnog odnosa.

Kako se i promjena poslodavaca u istoj kalendarskoj godini u smislu navedenog članka smatra prestankom radnog odnosa, radnik u tom slučaju ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora i kod jednog i kod drugog poslodavca.

Nadalje, radnik koji nije ispunio uvjet za ostvarivanje prava na puni godišnji odmor ostvarit će pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od 1/12 ukupnog broja dana godišnjeg odmora koji bi mu pripadao, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Minimum trajanja godišnjeg odmora propisan je odredbama ZOR-a te iznosi četiri tjedna.

No, broj dana godišnjih odmora (bilo "punog"