danas je 10.5.2021

Input:

Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2021. godini

24.3.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.06.1.2 Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2021. godini

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Svi poslodavci, osim u daljnjem tekstu navedenih izuzetaka, bez obzira koju djelatnost obavljaju, dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom ako zapošljavaju najmanje 20 radnika. Broj osoba s invaliditetom koje poduzetnik treba zaposliti (kvota) određuje se u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenika na kraju svakog mjeseca. Pod ukupan broj radnika podrazumijevaju se svi radnici zaposleni na puno i nepuno radno vrijeme, radnici koji su na porodiljnom, roditeljskom dopustu ili bolovanju. Iznimno, sezonski radnici zaposleni na određeno vrijeme i radnici koji rade putem agencija za zapošljavanje ne računaju pri određivanju ukupnog broja radnika. S obzirom na novi iznos minimalne plaće za 2021., povećava se i iznos novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te novčana naknada počevši za siječanj 2021. iznosi 850,00 kn (4.250,00 x 20%) mjesečno za svaku manje zaposlenu osobu s invaliditetom.

Člankom 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020, dalje u tekstu: ZPRZI) propisana je obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom na način da su poslodavci koji zapošljavaju najmanje dvadeset radnika dužni zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju.

Obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom nemaju:

- predstavništva stranih osoba,

- strana diplomatska i konzularna predstavništva,

- integrativne radionice i zaštitne radionice,

- poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja,

- novoosnovani poslodavci.

Novoosnovani poslodavci oslobođeni su obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom članka u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu. Prema navedenom, obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje dvadeset radnika, osim onih izrijekom navedenih u zakonskoj odredbi članka 8. ZPRZI-a.

Kvota može biti različita, ali ne može biti manja od 2% niti veća od 6% od ukupnog broja zaposlenih radnika kod poslodavca koji je obveznik kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Sada važeća kvota propisana je člankom 5. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 75/2018, 120/2018, 37/2020, 145/2020, dalje u tekstu: Pravilnik) u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja. U slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj. Dakle, broj osoba s invaliditetom koje se mora zaposliti nije određen nominalno, već kvotno, odnosno u postotku. Tako će primjerice poslodavac koji zapošljava 25 radnika biti dužan zaposliti jednog radnika s invaliditetom (25 x 3% = 0,75) jer se vrijednosti iznad 0,5% zaokružuju se na veći broj. Poslodavac koji zapošljava 35 radnika će biti dužan zaposliti jednu osobu s invaliditetom da bi ispunio kvotu (35 x 3% = 1.05).

Pod ukupan broj radnika podrazumijevaju se svi