danas je 29.2.2024

Input:

Interna i eksterna revizija u poslovanju

21.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.20.1.2 Interna i eksterna revizija u poslovanju

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Suvremeno poslovanje poduzeća obilježava izloženost neizvjesnoj i kaotičnoj okolini, što od upravljačkih struktura zahtijeva proaktivnu prilagodbu poslovanja novonastalim nestabilnim uvjetima.

Valjanost financijskih izvještaja, kao i svih ostalih financijskih informacija koje su vezane za poslovni subjekt, važno je temeljito pregledati i ispitati. Neovisno je li riječ o profitnom ili neprofitnom subjektu te bez obzira na njegovu veličinu i zakonski oblik, svaki poslovni subjekt podliježe procesu revizije.

Osnovnim zadatcima revizije smatraju se zaštita interesa vlasnika kapitala i stvaranje pouzdane informacijske podloge kako bi se moglo racionalno i realno donositi poslovne odluke o daljnjem poslovanju i upravljati poslovnim subjektom.

Revizija je sistematiziran proces objektiviziranog pribavljanja i stvaranja dokaza o ekonomskim događajima i rezultatima s ciljem da se ustanovi usklađenost između postojećeg poslovanja i izvještaja o poslovanju sa unaprijed definiranim kriterijima te da se to dostavi zainteresiranim korisnicima.

Prema međunarodnim revizijskim standardima, revizija predstavlja neovisno ispitivanje financijskih izvještaja ili onih financijskih informacija što se odnose na subjekt, onaj profitno usmjeren ili onaj koji to nije, bez obzira na njegovu veličinu ili zakonski oblik, kada je takvo ispitivanje potaknuto s izražavanjem mišljenja o tome.

U ekonomiji, revizija znači naknadni pregled i preispitivanje poslovnih procesa i stanja; usustavljen proces prikupljanja dokaza o poslovanju i izvještajima koji iz njega proizlaze kako bi se prosudila razina usklađenosti postojećega stanja i unaprijed definiranih kriterija, a informacija o tome u obliku izvješća dostavila zainteresiranim korisnicima.

Revizija je značajna za stjecanje zadovoljavajućeg stupnja sigurnosti da su financijski izvještaji realni i objektivni te donošenje sintetičkog suda o financijskom stanju subjekta, uspješnosti njegova poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija, načinu donošenja poslovnih odluka i funkcioniranju informacijskog sustava.

Osnovni je zadatak i cilj revizije zaštita interesa vlasnika kapitala na način da svojom nepristranošću daje mišljenje o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja koji ujedno služe kao pouzdana informacijska podloga za optimalno odlučivanje i upravljanje pa se stoga s pravom ističe da je revizija vrlo važna pretpostavka razvoja