danas je 26.1.2022

Input:

Naknada plaće za vrijeme prekovremenog rada nedjeljom i blagdanom

7.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.01.1.2 Naknada plaće za vrijeme prekovremenog rada nedjeljom i blagdanom

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) propisana je mogućnost prekovremenog radu u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe. Propisano je ograničenje prekovremenog rada na način da se propisuje ukupno trajanje rada radnika na način da ukupno trajanje rada, ako radnik radi prekovremeno, ne smije biti duže od pedeset sati tjedno.

Na godišnjoj razini ograničenje je postavljeno na razini sto osamdeset sati, uz mogućnost da se kolektivnim ugovorom ugovori drugačije, a najduže dvjesto pedeset sati godišnje. Poslodavac može od radnika tražiti da radi prekovremeno samo u slučaju postojanja izvanrednih i za poslodavca nepredvidivih okolnosti, odnosno okolnosti koje poslodavac nije mogao predvidjeti niti izbjeći, a koja činjenica prekovremeni rad čini neophodnim.

Pri organiziranju radnog vremena te korištenja instituta prekovremenog rada treba istaknuti i obvezu poslodavca da prilikom određivanja istog, mora voditi brigu o pravu radnika na propisane odmore, jer bi u slučaju naloženog prekovremenog rada bez poštivanja prava radnika na propisane odmore, poslodavac bio u prekršaju.

U skladu sa Zakonom o radu, radnik ima pravo na tjedni odmor kojeg koristi nedjeljom ili u dan koji