danas je 4.8.2021

Input:

Liderstvo i vođenje zaposlenika u uvjetima rada od kuće

19.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.04.1.2 Liderstvo i vođenje zaposlenika u uvjetima rada od kuće

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Godinama je podjela povjerenje naspram kontrole bila vruća tema među menadžerima u organizacijama. Kontrola koja je bila potrebna u poslovnim modelima industrijskog društva više nije potrebna. Stvari se mijenjaju nevjerojatnom brzinom. Svijet se mijenja iz dana u dan. Prilagodba nam je danas potrebnija više nego ikada prije upravo u uvjetima digitalnog doba. Dodatno pojačano i ubrzanom situacijom u svijetu koja cijele organizacije i kompanije, čak i najveće kompanije, tjera na rad od kuće, ne više oči u oči kao do sada i ne više u timovima od više ljudi. Otuđujemo se svakodnevno, ostajemo bez onog osjećaja dolaska na posao kao drugom prostoru u kojem pored vlastitog doma najviše boravimo. Posao je to godinama doista i bio. Ne samo organizacija, već i druženje. Klima, motivacija i raspoloženje. Sve ono što čini dobru radnu okolinu kao preduvjet za ostvarenje organizacijskih ciljeva.

Nadalje, sve uspješne tvrtke motivirat će zaposlenike za što veću komunikaciju na društvenim mrežama i to na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme. Digitalizirati treba svakog djelatnika, omogućiti mu neprestan pristup informacijama, omogućiti mu radnu okolinu na koju je navikao i kod kuće te pokušati što bolje motivirati one koji rade od kuće.

Liderstvo u današnje vrijeme nema nikakve veze s godinama staža ili nečijim položajem u hijerarhiji tvrtke. Niste vođa ako ste se popeli koju stepenicu više u hijerarhiji. Bilo bi dobro da se na višim stupnjevima u hijerarhijskom lancu i nađe vođa, ali zapravo garancije nema. Lider nema nikakve veze s osobnim značajkama. Riječ ”vođa“ kod većine ljudi izaziva pomisao na karizmatično. No, oni s karizmom nisu automatski vođe. Liderstvo nije isto što i upravljanje. Iako je definicija liderstva slična definiciji menadžmenta, ne može se staviti znak jednakosti između pojmova menadžer i lider, a još manje između liderstva i vođenja. Menadžeri trebaju planirati, pratiti, koordinirati, rješavati i dr. Menadžeri upravljaju stvarima, a čelnici vode ljude.

Liderstvo je proces društvenog utjecaja, koja maksimizira napore drugih, ka postizanju cilja. Osoba koja utiče na druge naziva se lider. Liderstvo ili vodstvo je sposobnost upravljanja tvrtkom, postavljanje i postizanje izazovnih ciljeva, poduzimanje brzih i odlučnih akcija te inspiriranje drugih u obavljanju posla. Liderstvo ili vodstvo nije samo upravljanje već i sposobnost utjecaja na ljudsko ponašanje, neovisno o ciljevima. Ovladati vještinama liderstva znači biti lider u motiviranju i pokretanju drugih te ih na neki način povući sa sobom. Lideri pomažu i sebi i drugima napraviti pravu stvar. Oni određuju smjer, razvijaju viziju i stvaraju nešto novo. Ipak, iako lideri određuju smjer, oni moraju imati i menadžerske sposobnosti kao bi vodili ljude u pravom smjeru.

2020. godina je zasigurno godina koja će se dugo pamtiti. Već sad možemo reći da je ovo jedna od onih godina koje će unijeti bitne promjene kada je riječ o gospodarstvu općenito, ali i o našim navikama. Pandemija virusa Covid-19 i kriza u koju će mnoge države ući zbog posljedica ovog virusa, sigurno će ostaviti posljedice. Koliko ćemo dugo te posljedice osjećati, ostaje nam tek vidjeti. Sasvim je sigurno da je ova pandemija potaknula mnogobrojne promjene i tvrtke, kao i zaposlenici morali su se brzo prilagoditi novim uvjetima. Velika većina organizacija omogućila je svojim zaposlenicima da posao obavljaju od kuće. Nije to bio