danas je 4.8.2021

Input:

Zapošljavanje maloljetnika

1.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.12.2.4 Zapošljavanje maloljetnika

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Zanima nas smijemo li zaposliti maloljetnu osobu? Naime, ta osoba je bila kod nas na praksi (varioc) i nakon završenog dvogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja i prakse kod nas mi bi istu osobu zaposlili pa nas zanima smijemo li zaposliti osobu koja je navršila 17 godina, treba li privolu roditelja, koliko takva osoba ima pravo na godišnji, kakav raspored radnog vremena, odnosno može li raditi 8 sati dnevno odnosno 40 sati tjedno? Kolika treba biti bruto plaća i prijavljuje li se posebno na mirovinskom i zdravstvenom ili isto kao i svaka punoljetna osoba?

Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje u tekstu; ZOR) člankom 19. propisano je kako se osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje, ne smije se zaposliti. Iz postavljenog upita vidljivo je kako se radi o osobi koja je završila srednjoškolsko obrazovanje te je navršila 17 godina i stoga nema zakonske zapreke da se takva osoba zaposli, odnosno da se s njome sklopi radni odnos.

Potrebno je istaknuti kako prema članku 20. ZOR-a, maloljetnik s petnaest i stariji od petnaest godina koji ne pohađa obvezno osnovno obrazovanje može se zaposliti samo uz ovlaštenje zakonskog zastupnika, dakle roditelja ili skrbnika. Roditelj odobrenje daje samostalno, dok skrbnik navedeno ovlaštenje može dati samo na temelju prethodnog odobrenja tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osim toga, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj kao što su na primjer poslovi u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima, ali i poslovi na kojima su radnici izloženi ekstremnoj hladnoći ili toplini, opasnim tvarima i/ili biološkim agensima itd.

Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN br. 89/15, 94/2016, 109/2019, dalje u tekstu; Pravilnik) radi zaštite sigurnosti, zdravlja, ćudoređa ili tjelesnog i duševnog razvoja maloljetnika, utvrđuju se poslovi na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik. Nastavno na navedeni Pravilnik uputno je dodatno provjeriti s predstavnikom zaštite na radu spada li varioc (zavarivač) u kategoriju zanimanja za koje su utvrđeni poslovi s posebnim uvjetima rada. Nastavno je potrebno utvrditi u skladu s člankom 3. Pravilnika koji određuje da maloljetnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvoj, koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti psihofizički zreli, a poslovi koji će vjerojatno predstavljati posebne opasnosti.

Ako zakonski zastupnik ovlasti maloljetnika s petnaest godina i starijeg od petnaest godina za sklapanje određenog ugovora o radu, osim maloljetnika koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, maloljetnik je poslovno sposoban za sklapanje i raskidanje toga ugovora te za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi s ispunjenjem prava i obveza iz toga ugovora ili u vezi s tim ugovorom. Napominjemo da se ovlaštenje mora dati u pisanom obliku.

Ugovor o radu koji skapaju poslodavac i maloljetni radnik mora imati propisani sadržaj identičan kao i za sve druge radnike, samo je za njegovo sklapanje potreban pristanak roditelja ili zakonskog skrbnika. Nakon sklapanja ugovora, maloljetni radnik ima sve obveze i prava iz radnog odnosa kao punoljetni radnici, ali također i dodatnu zaštitu. Člankom 22. ZOR-a propisano je nadziranje rada maloljetnika na određenim poslovima. Ako maloljetnik, njegov roditelj, odnosno skrbnik, radničko vijeće ili sindikat posumnjaju da poslovi koje obavlja maloljetnik ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, mogu zahtijevati od poslodavca da ovlašteni liječnik pregleda maloljetnika te da u nalazu i mišljenju ocijeni da li poslovi koje maloljetnik obavlja ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj.

Troškove liječničkog pregleda te nalaza i