danas je 26.1.2022

Input:

Novosti koje donosi prijedlog novog Zakona o zaštiti potrošača

26.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Novi Zakon o zaštiti potrošača donosi se radi preuzimanja Direktive 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača (Direktiva (EU) 2019/2161), kao i poboljšanja pojedinih odredbi važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

 

Ugovorom o funkcioniranju Europske unije propisano je da Europska unija treba doprinositi ostvarivanju visokog stupnja zaštite potrošača. Međutim, prilikom provjere prikladnosti potrošačkog i tržišnog prava koju je provela Europska komisija utvrđena je ugroženost djelotvornosti prava Europske unije u području zaštite potrošača zbog nedostatka osviještenosti trgovaca i potrošača.

 

Kako bi se premostile navedene poteškoće i osigurala ujednačena primjena prava među državama članicama na snagu je stupila Direktiva (EU) 2019/2161 koja obvezuje države članice da do 28. studenog 2021. godine donesu i objave mjere koje su potrebne radi usklađivanja s istom, a koje se primjenjuju od 28. svibnja 2022. godine.

 

Jedna od najvažnijih izmjena predviđena Direktivom (EU) 2019/2161 odnosi se na propisivanje učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih novčanih kazni trgovcima koji su odgovorni za raširene povrede ili raširene povrede s dimenzijom Unije.

 

Kako se radi o slučajevima s prekograničnim povredama koje obuhvaćaju kršenje potrošačkih prava velikog broja potrošača, kako bi se osigurao odvraćajući efekt na trgovce, sankcije će se određivati s obzirom na