Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakon o studentskim poslovima

22.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dana 19.10.2018.godine u Saboru je izglasan konačni prijedlog zakona o studentskim poslovima kojim je propisano da je student osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Ovim zakonom izjednačavaju se u pravima i obvezama redoviti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Prava temeljem Zakona o studentskim poslovima ostvaruje i druga osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos i to najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje, odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Obveze poslodavca

Poslodavac koji zaposli studenta dužan je:

 • voditi evidenciju o studentima,
 • čuvati ugovor i isprave vezane uz isplatu,
 • na zahtjev inspektora rada dužan je predočiti gore navedeno,
 • na zahtjev posrednika naručitelj posla će dostaviti ugovor sa svim potrebnim podacima za isplatu naknade, utvrđivanje obveza u vezi s predmetnim ugovorom te je obvezan dostaviti dokaz o uplati naknade i to u roku od 15 dana nakon što je zaprimio opomenu,
 • isplatiti posredniku naknadu za studenta najkasnije 15 dana od završetka posla,
 • zaštititi dostojanstvo studenta,
 • osigurati rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje studenta u skladu s propisima zaštite na radu,
 • naručitelj posla koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku, ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku, za tu vrstu poslova s izvođačem sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova (osim ako je ponudio radniku vraćanje na posao a isti je odbio).

Obveze posrednika

Posrednik je dužan:

 • na zahtjev studenta izdati potvrdu o svim posredovanjima koja je za njega obavio u svrhu dokaza o obavljenim studentskim poslovima i stečenom iskustvu,
 • osigurati studenta za slučaj ozljede na radu,
 • pružiti studentu pravnu pomoć i zaštitu vezanu za ostvarivanje svih prava iz ugovora,
 • isplatiti studenta u roku 3 (tri) radna dana od dana naplate od poslodavca,
 • kada naručitelj posla ne dostavi ovjereni ugovor, posrednik najkasnije 15 dana od očekivanoga završetka studentskoga posla šalje opomenu naručitelju posla,
 • ako naručitelj posla ne izvrši isplatu nakon zaprimljene opomene, posrednik je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate u roku 15 dana (osim ako je posrednik prije sklapanja ugovora pisano upozorio studenta na učestalo neplaćanje naknade od naručitelja posla),
 • ako naručitelj posla ne isplati naknadu za obavljeni studentski posao u roku u kojem su poduzete sve pravne radnje (opomena i prisilna naplata), posrednik solidarno odgovara za obveze naručitelja posla prema studentu te mu je dužan isplatiti naknadu iz vlastitih sredstava,
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: