danas je 26.1.2022

Input:

Novosti koje donosi novi Zakon o registru osoba s invaliditetom

15.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

S obzirom da unapređenje razine zdravlja pučanstva ima za cilj povećanje životne dobi građana i broja godina života bez bolesti i invaliditeta, Republika Hrvatska je prepoznajući navedeni problem donijela Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (Narodne novine, br. 64/01), kojim je propisan način prikupljanja i obrade podataka o osobama s invaliditetom u Registar osobama s invaliditetom  te zaštite tih podataka. Stoga je raspolaganje odgovarajućim podacima o dizabilitetu – invaliditetu preduvjet je za planiranje odgovarajućih preventivnih mjera i donošenje programa za osobe s invaliditetom.

 

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 14. listopada do 14. studenog 2021. provodi javno savjetovanje u svezi novog  Zakona o registru osoba s invaliditetom, isti je dostupan putem linka:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18917

Registar osoba s invaliditetom

Registar osoba s invaliditetom koji je počeo s radom davne 2002. godine vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je ujedno i nositelj zdravstvene statistike u sustavu službene statistike Republike Hrvatske, time da je Registar izvor i epidemioloških podataka za nacionalne i međunarodne potrebe, odnosno osnova za provjeru statusa osoba s invaliditetom.

Podaci iz Registra osoba s invaliditetom redovito se publiciraju na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (https://www.hzjz.hr/periodicne-publikacije/izvjesce-o-osobama-s-invaliditetom-u-republici-hrvatskoj-stanje-09-2021/),s time da se prema potrebi izrađuju i posebna izvješća na zahtjev Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, tijela državne uprave, udruga osoba s invaliditetom te ostale znanstvene i stručne javnosti.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je i nastavna baza Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Zdravstvenog veleučilišta u