danas je 28.3.2023

Input:

Nove e-Usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

27.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

E-Uslugama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u nastavku teksta: HZMO) omogućava se podnošenje zahtjeva za ostvarivanje različitih prava za čije je rješavanje nadležan HZMO (kao na primjer ostvarivanje prava na doplatak za djecu, prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, prava na ostvarivanje mirovine: starosne/prijevremene starosne mirovine, invalidske mirovine…).

Uvođenjem novih e-Usluga u 2023. godini HZMO nastavlja s daljnjom digitalizacijom poslovanja. Naime, jedan od ključnih poslovnih ciljeva u digitalizaciji poslovanja HZMO bio je omogućiti korisnicima predaju zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja elektroničkim putem.

Shodno tome, od 9. siječnja 2023. godine dostupne su dvije nove e-Usluge HZMO-a, a koje će korisnicima omogućiti jednostavnije i brže ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

Novom e-Uslugom Prijavno-odjavni podaci obveznici, poslodavci