danas je 17.4.2024

Input:

Neoporezive premije osiguranja u 2023. godini

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pored ostalih neoporezivih primitaka, poslodavci imaju mogućnost za svoje radnike neoporezivo plaćati i premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja. Isto tako, premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. stup) koje poslodavac uplaćuje svojim zaposlenicima, uz određene uvjete, za radnika nisu oporezivi primitak, odnosno ne smatraju se plaćom radnika, a za poslodavca predstavljaju porezno priznati rashod i smanjuju mu osnovicu poreza na dobitak.

Dakle, poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, što su dva oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uređena posebnim zakonom. Premije za III. stup dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja može uplaćivati građanin, ali i poslodavac za svog radnika.

Uplate premije osiguranja mogu predstavljati brojne motive za dugoročno nagrađivanje radnika jer su jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja radnika, instrument kojim se mogu motivirati svi zaposlenici ili određena skupina zaposlenika, a time mogu poslodavcu osigurati i manju fluktuaciju zaposlenih.

Neoporezive premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za radnike

Uvjet za takav neoporezivi primitak je da se radi o polici koju ugovara i plaća poslodavac u korist radnika, a može se sklopiti s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ili drugim osiguravateljima, prema propisu