danas je 7.10.2022

Input:

Otkaz ugovora o radu od strane radnika nakon korištenja rodiljnih ili roditeljskih prava

2.9.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Otkaz ugovora o radu je jednostrano očitovanje volje strane tog ugovora (poslodavca ili radnika), kojim ta strana izražava svoju namjeru (volju) da okonča ugovor o radu, a koje očitovanje, nakon što je dostavljeno drugoj strani, dovodi do prestanka ugovora o radu. Otkaz ugovora o radu može biti redovni ili izvanredni.

 

O izvanrednom otkazu ugovora o radu govorimo kada se otkaz daje radi postojanja takvih činjenica radi kojih, a uz uvažavanje svih okolnosti, nije moguć nastavak radnog odnosa do isteka otkaznog roka. Kada poslodavac izvanredno otkazuje ugovor o radu bit će to u pravilu radi teške povrede odredaba ugovora o radu od strane radnika, odnosno njegovog teškog skrivljenog ponašanja.

 

Radni odnos, koji se zasniva ugovorom o radu, radnik može redovito otkazati u svako doba, ne navodeći za to razlog. Naime, radnik može redovito otkazati ugovor o radu iz bilo kojeg razloga, pa čak i bez taksativnog navođenja određenog razloga za otkaz.

 

Vezano za obvezu radnika na poštivanje oblika otkaza, odredbom članka 120. Zakona o radu propisano je da otkaz mora biti u pisanom obliku, jer usmeni otkaz ne proizvodi nikakav pravni učinak.

 

Istim člankom propisana je obveza