danas je 26.1.2022

Input:

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći

12.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 29. listopada 2021. većinom glasova donesen je novi Zakon o minimalnoj plaći (dalje u tekstu: Zakon). Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći objavljen je u Narodnim novinama br. 120/21., a stupa na snagu 1. prosinca 2021.

 

Novi Zakon donesen je radi provođenja mjere utvrđene Nacionalnim programom za suzbijanje neprijavljenoga rada 2021. – 2024., provođenja reformi utvrđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te općenito radi boljeg uređenja sustava minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, uključujući potrebu sprječavanja zlouporaba u provedbi Zakona. Pregled izmjena i dopuna navodimo u nastavku članka.

 

Člankom 1. Zakona proširuje se predmet Zakona, i to sadržajem koji, pored dosada važećeg, ukazuje da su predmet Zakona i način određivanja minimalne plaće te utvrđivanja minimalnih povećanja plaće po pojedinim zakonom propisanim osnovama. Nadalje, proširuje se definicija minimalne plaće i na plaću koja je kao takva određena kolektivnim ugovorom koji ima proširenu primjenu, te se utvrđuje da se takva definicija minimalne plaće ne primjenjuje u slučaju primjene zakona o osiguranju radničkih tražbina.

 

Novom odredbom članka 3. Zakona određeno je da se u iznos minimalne plaće ne ubrajaju povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Otežanim uvjetima rada smatraju se oni uvjeti koji su određeni zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili drugim propisom koji poslodavca obvezuje. Izuzimanje povećanja plaće s osnova otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće imat će za posljedicu veći standard radnika. Propisano je kako nije dopušten sporazum poslodavca i radnika o odricanju od prava na isplatu minimalne plaće. U suprotnom, poslodavcu pravnoj osobi prijeti novčana