danas je 1.12.2022

Izmjene Zakona o raduGarancija

9.9.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o organizaciji i plaćamaArhiva

1.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Prijedlog izmjena Zakona o minimalnoj plaćiArhiva

4.10.2021, Bernard Iljazović, univ.bacc.admin.public, Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći

12.11.2021, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer

Noćni radArhiva

17.9.2018, Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Noćni radArhiva

11.4.2017, Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

OBRAČUN MINULOG RADAGarancija

22.1.2018, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o rasporedu godišnjih odmora za 2022.Garancija

8.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Kolektivni ugovor ugostiteljstvaGarancija

28.4.2022, Izvor: Narodne novine