danas je 1.12.2022

Odluka o rasporedu godišnjih odmora za 2022.Garancija

8.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Utvrđivanje prava na godišnji odmor i kalendar GO-a za 2022. godinuvideoGarancija

14.2.2022, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:58:40

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima - Članak 83. (ZOR)Garancija

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Prekid bolovanja uslijed korištenja godišnjeg odmoraArhiva

17.9.2021, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o korištenju godišnjeg odmora za 2019. godinu - PRIMJERGarancija

23.4.2019, Vesna Varšava bacc. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Raspored korištenja godišnjeg odmora - Članak 85. (ZOR)Garancija

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Regres i godišnji odmor za 2017. godinu Online razgovor

18.5.2017, Vesna Varšava, bacc.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Korištenje godišnjeg odmora bez odobrenja poslodavcaArhiva

16.7.2021, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun i isplata "regresa“ za godišnji odmor za 2022. godinuGarancija

4.4.2022, Ivan VIDAS, struč. spec. oec, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Sporazum radničkog vijeća s poslodavcem - Članak 160. (ZOR)Garancija

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Radno-pravni odnosi u vrijeme epidemije koronavirusa COVID-19, 2.dio, online razgovorGarancija

30.3.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Otkazni rok - Članak 121. (ZOR)Garancija

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Evidencije o radnom vremenu Online razgovor

28.9.2015, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Kolektivni ugovor ugostiteljstvaGarancija

28.4.2022, Izvor: Narodne novine

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada - Članak 17. (ZOR)Garancija

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022