danas je 1.12.2022

Zabrana rada nedjeljom - što donose izmjene Zakona o trgovini?Garancija

9.11.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstvaGarancija

2.11.2022, Izvor: Narodne novine

Rodiljni dopust od tri godine i obaveze poslodavcaGarancija

26.10.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Oblik sporazuma o prestanku Ugovora o raduGarancija

25.10.2022, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Uloga sindikata u radnim odnosimaGarancija

24.10.2022, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Elektroničko potpisivanje ugovora o raduGarancija

19.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Što nam donose izmjene i dopune Zakona o radu po pitanju ugovora na određeno vrijeme?Garancija

12.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Ugovori o radu i dvojno iskazivanje plaće?Garancija

10.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na smještaj uz dijeteGarancija

7.10.2022, Renata Turčinov, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Pravo invalida na dodatne dane godišnjeg odmoraGarancija

3.10.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjene Zakona o raduGarancija

9.9.2022, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec., ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Očinski dopustGarancija

5.9.2022, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Zahtjev za priznavanje prava na očinski dopustGarancija

24.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Promjena mjesta rada i zaštita dostojanstva radnikaGarancija

19.8.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Europska povelja o pravima i odgovornostima volontera u Europskoj unijiGarancija

18.8.2022, Alan Vajda, mag. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Mogućnost prekovremenog rada kod preraspodjele radnog vremenaGarancija

17.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Sklapanje ugovora o radu s „odgodnim učinkom"Garancija

10.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o rasporedu godišnjih odmora za 2022.Garancija

8.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Osposobljavanje pripravnika - diplomirani inženjer strojarstvaGarancija

8.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenje prava na očinski dopust i visina naknadeGarancija

5.8.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijemeArhiva

22.7.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Mirovanje radnog odnosa i prenošenje godišnjeg odmoraGarancija

13.7.2022, Bernard Iljazović bacc. univ. admin. publ., Izvor: Verlag Dashöfer

Kako poboljšati produktivnost radnika - uspješno delegiranje zadataka i feedbackvideoGarancija

12.7.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:11:47

Sklapanje aneksa ugovora o radu i knjiženje isplate naknadeGarancija

4.7.2022, Sandra Hrvatin, dipl. oec., ovlašteni interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Radno vrijeme i stanke mobilnih radnikaGarancija

20.6.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Ukidanje Pravilnika o ustroju radnih mjesta 2022. godineGarancija

13.6.2022, Tomislava Furčić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Uvođenje četverodnevnog radnog tjedna i utjecaj na produktivnostGarancija

8.6.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Što sve mora sadržavati evidencija o radnicima i radnom vremenuGarancija

6.6.2022, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Primjer Ugovora o obavljanju stručne prakseGarancija

30.5.2022, Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. publ, Izvor: Verlag Dashöfer

Dužnosti i ovlasti inspektora rada u provođenju inspekcijskog nadzoraGarancija

27.5.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Razlike između slobodnih, vezanih i povlaštenih obrtaGarancija

25.5.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer