danas je 24.7.2024

Neradni danJamstvo

10.4.2024, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Službeno tumačenje novog Zakona o zabrani rada nedjeljom - problematika blagdana

10.7.2023, Tomislav Milunović, dipl. iur. et oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Otpremnina pri odlasku u mirovinu

20.6.2023, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Zapošljavanje umirovljenika na četiri sata na određeno vrijeme

19.6.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Tretman službenog puta subotom i nedjeljom

25.5.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Prijava u radni odnos i početak rada

12.5.2023, Ivan Vidas, mag. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Potpora poslodavca u slučaju smrti radnika

9.5.2023, Filip Galić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Korištenje 0-24 sata službenog automobila u službene svrhe

18.4.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Smanjenje radne sposobnosti radnika i vještačenje komisije HZMO-a

13.4.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na korištenje slobodnog dana radnika u slučaju izvanrednog rada

5.4.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Tjedni odmor radnika

29.3.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa elektroničkim putem

28.3.2023, Tomislav Milunović, dipl. iur. et oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Radnopravna problematika obavljanja dva posla radnika

27.3.2023, Tomislav Milunović, dipl. iur. et oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Ugovor o radu i nagrada

21.3.2023, Filip Galić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Sazivanje skupštine trgovačkog društva - vremenski uvjeti i rokovi

14.3.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun plaće u naravi - direktor i prokurist

10.3.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Neopravdan nedolazak na posao

9.3.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza poslodavca - slanje Obrasca IP radniku

7.3.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Službeni put u inozemstvo i isplata dnevnice

21.2.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Službeni put u inozemstvo i isplata dnevnice

13.2.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o radu i Opća uredba o zaštiti podataka

27.1.2023, Filip Galić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

godišnji odmor - puni

5.1.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o rasporedu godišnjih odmora za 2022.

8.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Osposobljavanje pripravnika - diplomirani inženjer strojarstva

8.8.2022, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjena loga društva na poslovnom papiru

28.1.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Povlačenje suglasnosti za dopunski rad

19.1.2022, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

splata novčanih naknada prilikom odlaska u mirovinu

17.1.2022, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

izvanredni otkaz

29.6.2021, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun plaće radniku za vrijeme rada u inozemstvu

19.4.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Otpremnina prema KOLEKTIVNOM UGOVORU O RADU

15.4.2019, Marina Ožbolt, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Podaci o sindikalnom članstvu i GDPR

12.4.2019, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Izmjena ugovora o radu

2.4.2019, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata plaće izaslanim radnicima i priznavanje troška istog

4.3.2019, Lidija Domitrović-Bačić, dipl.oec, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Rad umirovljenika

26.2.2019, Lidija Domitrović-Bačić, dipl.oec, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Može li umirovljenik raditi po nejednakom rasporedu radnog vremena?

18.1.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Godišnji odmor nakon otkaza

14.1.2019, Marina Ožbolt, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Rad na pola radnog vremena, godišnji odmor

6.12.2018, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata dara dijetetu

5.12.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Ugovor o prijenosu ugovora o radu

3.12.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Kako slati platne liste zaposlenicima?

11.10.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Rokovi čuvanja dokumentacije

3.9.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Je li i dalje dozvoljena ovrha na dnevnicama za rad na terenu?

29.8.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Ugovor na određeno, zamjena, bolovanje

17.8.2018, Nives Baškiera, mag.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zamjenska kvota za zapošljavanje osobe s invaliditetom

21.5.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Minimalna rodiljna i roditeljska naknada zaposlenice

21.3.2018, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Premještanje iz državne u javnu službu

30.1.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun prekovremenih sati

19.1.2018, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Provedba natječaja i žalba na natječaj

4.1.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer