danas je 28.3.2023

Najnovije

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa elektroničkim putemJamstvo

28.3.2023, Tomislav Milunović, dipl. iur. et oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Može li poslodavac s radnikom u ugovoru o radu ugovoriti dostavu odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa elektroničkim putem? U članku 132. stavku 1. Zakona o radu navedeno je da se dostava odluka o otkazu ugovora o radu, odluka donesenih u postupcima iz članka 133. ovoga Zakona te dostava potvrda ...

Radnopravna problematika obavljanja dva posla radnikaJamstvo

27.3.2023, Tomislav Milunović, dipl. iur. et oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Trenutno radim kod dva poslodavca na nepuno radno vrijeme i imam ukupno 37 sati rada na neodređeno tjedno. Mogu li se zaposliti još u jednoj privatnoj tvrtki isto na ugovor o radu na neodređeno, na osam sati? To bi bilo ukupno 45 sati pa me zanima može li se to po Zakonu o radu? Mora li mi novi poslodavac ...

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgoviniJamstvo

24.3.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 96/08, 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.) u članku 13. stavak 10. mijenja se i glasi: »(10) Na nastavak obavljanja djelatnosti trgovine iz stavka 9. ovoga članka bez izdavanja novog rješenja ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranjuJamstvo

24.3.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13., 137/13. i 98/19.) u članku 4. stavku 1. iza riječi: »boravkom« dodaju se riječi: »ili dugotrajnim boravištem«. Članak 2. Članak 5. mijenja se i glasi: »Na obvezno zdravstveno ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštitiJamstvo

24.3.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19., 147/20., 119/22. i 156/22.) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi: »Članak 5.a Svaki zdravstveni radnik u okviru svojih kompetencija, ako se iznimno to od njega zatraži, obvezan je u slučaju ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari
Online razgovori

Najčitanije

Plaćeni dopust - Članak 86. (ZOR)Jamstvo

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf dipl. iur. (1) Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji. (2) Radnik ima pravo na dopust iz stavka ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021

Koronavirus Covid -19 Obračun plaća i naknada plaćeJamstvo

1.4.2022, Maja Hleb, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Maja Hleb, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec. Člankom 39. stavkom 1. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine”, broj 80/13 do 89/19) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini. Što je izolacija ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Redoviti otkaz ugovora o radu - Članak 115. (ZOR)Jamstvo

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf dipl. iur. (1) Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju: ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Primjeri ugovora - Ugovor o zajmuJamstvo

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

... PREUZMITE “DRUŠTVO, adresa sjedišta, grad, OIB: 12345678902, koje zastupa Ime i prezime , direktor društva (dalje u tekstu: ”Zajmodavac“) i Ime i prezime, adresa, grad, OIB:  (dalje u tekstu: ”Zajmoprimac“) sklopili su u  grad, datum  slijedeći UGOVOR O ZAJMU Članak 1. Potpisom ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Izvanredni otkaz ugovora o radu - Članak 116. (ZOR)Jamstvo

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf dipl. iur. (1) Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
više članaka
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE

Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica itd.

Komentar Zakona o radu

Online knjiga Komentar Zakona o radu, predstavlja praktičnu pomoć za sve koji su unutar tvrtke zaduženi za sektor radnih odnosa. Online knjiga stvorena je upravo kako bi se prilagodila klijentima koji na brz i jednostavan način moraju pronaći pravo rješenje. Knjiga sadržava komentar svakog pojedinog članka Zakona o radu. Autor Darko Graf, dipl. iur. dao je svoj osvrt te primjere i upozorenja uz svaki članak Zakona

Računovodstveno porezni stručnjak

Računovodstveno-porezni stručnjak je novi online časopis sa specifičnim i složenim situacijama za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Mjesečni stručnjak za računovodstvo i porez, namijenjen je i od velike je pomoći računovođama kao i ekonomistima, pravnicima i menadžerima iz računovodstveno-poreznog okruženja, kao i svima koji trebaju brze, sažete, ažurne i profesionalne informacije.

Komentar Zakona o strancima

Novi Zakon o strancima koji je stupio na snagu dana 01.01.2023. donosi brojne novosti u pogledu ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja. Komentar Zakona o strancima sadrži usporedni prikaz relevantnih odredbi zakonodavstva Europske unije te napomene i primjere. Namijenjen je svima koji surađuju sa strancima i koji zapošljavaju strance te svima onima koji moraju regulirati ulazak, kretanje i boravak stranaca u Hrvatskoj.

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Ugovor o radu na određeno vrijeme i ugovor o radu za sezonske poslove

Predavač: Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Datum: 28.4.2023

Vrijeme: 10:30 - 11:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 27.3.2023
 1 USD1,07 eur (0)
 1 GBP0,88 eur (0)
 1 CZK23,68 eur (0)
 100 JPY139,85 eur (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3.981,68 EUR 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor