danas je 13.4.2021

Najnovije

Obustava mirovine za vrijeme obavljanja djelatnostiGarancija

1.4.2021, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Ivan Vidas, struč.spec.oec. Informatički stručnjak koji je u prijevremenoj mirovini ima mogućnost rada od kuće za jednu američku tvrtku (USA). Pitanja: 1. Može li otvoriti obrt i zaposliti se u njemu na 4 h, bez da gubi pravo na mirovinu ili bude vlasnik obrta? 2. Može li registrirati svoju djelatnost ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021
više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

NOĆNI RAD RADNIKA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O RADUGarancija

29.10.2019, Alen Vajda dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Alen Vajda dipl.iur. NOĆNI RAD RADNIKA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O RADU Navedeni stručnim radom dajemo prikaz noćnog rada radnika sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17.). I Uvod Obzirom da je Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14. i 127/17.). reguliran pojam ...

Postupak za ostvarivanje prava na rodiljni dopust - potrebni dokumenti

24.8.2018, dipl. iur. Renata Turčinov, Izvor: Verlag Dashöfer

Postupak za ostvarivanje prava na rodiljni dopust - potrebni dokumenti... dipl. iur. Renata Turčinov Vremensko trajanje rodiljnog dopusta Rodiljni dopust zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka koristi od 28., odnosno najranije 45. dana prije dana očekivanog poroda, te isti traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života. Rodiljni dopust se dijeli na obvezni i ...

PISANO UPOZORENJE RADNIKU OD STRANE POSLODAVCA O OBVEZI ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ RADNOG ODNOSAGarancija

29.10.2019, Alen Vajda dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Alen Vajda dipl. iur. PISANO UPOZORENJE RADNIKU OD STRANE POSLODAVCA O OBVEZI ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA Navedenim stručnim tekstom dajemo prikaz pisanog upozorenja radniku od strane poslodavca u svezi obveze ispunjavanja obveza iz radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu. Uvod ...

Ogledni primjerak Ugovora o ustupanju radnikaGarancija

20.10.2020, Kristian Plazonić, dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Kristian Plazonić, dipl.iur. Agencija za privremeno zapošljavanje__________ d.o.o., OIB: __________, Rijeka, __________, kojeg zastupa direktor ___________ (u daljnjem tekstu: Agencija) ______________d.o.o., OIB: __________, Rijeka, __________, kojeg zastupa direktor ___________ (u daljnjem tekstu ...

Premještanje iz državne u javnu službuGarancija

30.1.2018, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf, dipl. iur. S obzirom da Zakon o drž.službenicima i namještenicima govori o mogućnosti premještaja iz državne u državnu službu, iz državne u javnu službu i obrnuto, je li pak moguć premještaj radnika iz jedne javne ustanove u drugu javnu ustanovu (dakle, iz javne službe u javnu službu), i ...

više članaka
WEBINARI - AKTUALNA PONUDA

Analiza financijskih izvještaja

12.03.2021, ONLINE, Zrinka Bratić, dipl.oec.

Webinar je namijenjen voditeljima financija i računovodstva, djelatnicima u odjelu financija, računovodstva i kontrolinga te svim menadžerima koji žele biti u toku s novostima u analizi financijskih izvještaja..... Saznajte više!

Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima

17.03.2021, ONLINE, mr.sc.Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor 

Namjena webinara je polaznike upoznati sa svrhom i elementima izrade novčanog toka sukladno zakonskoj regulativi i standardima financijskog izvještavanja te pokazateljima poslovanja temeljenih na podacima iz izvještaja o novčanom toku. Webinar je namijenjen voditeljima financija i računovodstva, zatim djelatnicima u odjelu financija, računovodstva i kontrolinga te svim menadžerima koji žele biti u toku s novostima vezanim za sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima..... Saznajte više!

Obračun plaća: specifične situacije, otpremnine i bolovanja

18.03.2021, ONLINE, Dijana Ivanković, bacc.oec.

Namjena webinara je polaznicima dati odgovore na pitanja iz ovog složenog područja ili da naučite kako se utvrđuju neoporezive naknade i obračunava plaća kao redovno primanje u punom i nepunom radnom vremenu, kako obračunati primanja u naravi, bonuse, bolovanja na teret HZZO-a, obvezne doprinose za članove uprave, volontere i radnike na stručnom usavršavanju, mlađe od 30 godina, kao i sastavljanje obveznih izvješća (JOPPD obrazac), kako se oporezuje.... Saznajte više!

Računovodstvo povezanih osoba - konsolidacija financijskih izvještaja

24.03.2021, ONLINE, mr.sc. Kornela Paunović, dipl.oec.

Namjena webinara jest upoznati polaznike s obvezama poslodavca vezanih uz izaslane radnike, načinom obračuna i knjiženja plaće izaslanih radnika, obveznim doprinosima vezanih uz izaslane radnike te poreznim statusom izaslanih radnika..... Saznajte više!

Registrirajte se u besplatne enovine

Besplatne eNovine

Input:
ONLINE SEMINARI

Najvažnije značajke postupanja po čl.293 i 263 ZJN 2016

Predavač: Marijana Šperanda

Datum: 16.4.2021

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Računovodstveno vođenje EU projekta

Predavač: Katarina Boban Filipančić

Datum: 20.4.2021

Vrijeme: 9:00 - 10:00

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 12.4.2021
 1 EUR7,57 Kn (0)
 1 USD6,36 Kn (0)
 1 GBP8,72 Kn (0)
 1 CZK0,29 Kn (0)
 100 JPY5,81 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo