danas je 1.2.2023

Najnovije

Zakon o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbamaGarancija

30.1.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Zakonu o javnobilježničkim pristojbama (»Narodne novine«, br. 72/94., 74/95., 87/96., 112/12. i 110/15.) članak 1. mijenja se i glasi: »Za isprave i radnje javnog bilježnika plaćaju se javnobilježničke pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) po odredbama ovoga Zakona i ...

Zakon o radu i Opća uredba o zaštiti podatakaGarancija

27.1.2023, Filip Galić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Članak 29. Zakona o radu propisuje zaštitu privatnosti radnika, a stavak 6. propisuje obvezu poslodavca da imenuje osobu koja mora uživati povjerenje radnika i koja je osim njega ovlaštena nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci u skladu sa zakonom. Prema ...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupkuGarancija

26.1.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Pravilniku o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 156/14., 1/19. i 28/21.) u članku 5. stavku 1. točkama 15. i 18. riječi: »kunama« zamjenjuju se riječima: »eurima«. Članak 2. U članku 11. stavku ...

Europska deklaracija o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljećeGarancija

26.1.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

... univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa U ovom članku dat ćemo pregled osnovnih obilježja Europske deklaracije o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljeće kojoj je cilj promicati europski pristup digitalnoj transformaciji koji je u službi čovjeka i zasniva se na europskim vrijednostima ...

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2022. godinuGarancija

26.1.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. (1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2022. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije A za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 2,725 %. (2) Zajamčeni prinos ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Plaćeni dopust - Članak 86. (ZOR)Garancija

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf dipl. iur. (1) Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji. (2) Radnik ima pravo na dopust iz stavka ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021

Koronavirus Covid -19 Obračun plaća i naknada plaćeGarancija

1.4.2022, Maja Hleb, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Maja Hleb, dipl. oec, Ivan Vidas, struč. spec. oec. Člankom 39. stavkom 1. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine”, broj 80/13 do 89/19) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini. Što je izolacija ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Redoviti otkaz ugovora o radu - Članak 115. (ZOR)Garancija

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf dipl. iur. (1) Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju: ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Primjeri ugovora - Ugovor o zajmuGarancija

1.6.2018, Skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer

... PREUZMITE “DRUŠTVO, adresa sjedišta, grad, OIB: 12345678902, koje zastupa Ime i prezime , direktor društva (dalje u tekstu: ”Zajmodavac“) i Ime i prezime, adresa, grad, OIB:  (dalje u tekstu: ”Zajmoprimac“) sklopili su u  grad, datum  slijedeći UGOVOR O ZAJMU Članak 1. Potpisom ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Izvanredni otkaz ugovora o radu - Članak 116. (ZOR)Garancija

1.1.2022, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Darko Graf dipl. iur. (1) Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
više članaka
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE

Praktikum: Izmjene Zakona o radu i radni sporovi u praksi za 2023.

11.1.2023. i 27.1.2023. i 22.2.2023., ONLINE, PREDAVAČ: Darko Graf, dipl. iur.

Namjena webinara je dati odgovore na pitanja: kako ispravno reagirati na kršenje radnih obveza, voditi postupak i kreirati dokumentaciju te kako na konstruktivan način postavljati standarde poslovnog ponašanja koje doprinosi radnoj disciplini i povećanju učinkovitosti. Na webinaru će se omogućiti polaznicima da bez rizika vode postupak, upoznaju se s metodologijom, zakonskim odredbama i kroz praktične primjere nauče kako komunicirati s radnicima kad prekrše radne obveze. Saznajte više.

Mobbing i zaštita dostojanstva radnika

16.01.2023., ONLINE, PREDAVAČ: Kristian Plazonić, dipl. iur.

Sve više radnika ima pritužbe vezane za mobbing, povredu dostojanstva ili diskriminaciju. Podizanje svijesti o važnosti poštivanja ljudskih prava obvezuje poslodavce da osiguraju uvjete rada u kojima nije dopušteno ugrožavanje dostojanstva, profesionalnog integriteta, ugleda i zdravlja zaposlenika. Prihvaćanjem niza Direktiva EU, lokalno zakonodavstvo je osiguralo pravni okvir , no u svakodnevnoj praksi poslodavci se suočavaju sa sve brojnijim optužbama i zahtjevima za zaštitu povrijeđenih prava bilo da se radi o mobbingu ili diskriminaciji. Namjena webinara je saznati kako prepoznati mobbing i utvrditi jesu li prigovori i optužbe opravdani i kako postupiti u tom slučaju. Seminar daje odgovore kako izbjeći rizike u svakodnevnom upravljanju zaposlenicima. Saznajte više.

Putni nalozi i rad na terenu

17.1.2023., ONLINE, PREDAVAČ: dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije

Vaša tvrtka ima uspješne i razgranate poslove, stoga vaši djelatnici moraju putovati te vrlo često mijenjati mjesto rada i boravka? Kada govorimo o naknadama koje može djelatnik primiti dok je na putu postoji nekoliko opcija vezano uz način na koji napraviti isplatu i tu transakciju knjigovodstveno zatvoriti. Postoje putni nalozi, rad na terenu, naknada za odvojeni život od obitelji i pomorski dodatak. Svi se međusobno isključuju. Putni nalozi vrlo su često predmet poreznog nadzora. Saznajte više.

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Putni nalozi u 2023. godini

Predavač: Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Datum: 16.2.2023

Vrijeme: 10:30 - 11:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 31.1.2023
 1 EUR0 Kn (0)
 1 USD0 Kn (0)
 1 GBP0 Kn (0)
 1 CZK0 Kn (0)
 100 JPY0 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 30.000,00 kn 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor